Welke kosten komen er bij jouw aankoop?

Wie een woning koopt, mag niet enkel naar de aankoopprijs kijken. Naast de prijs, zijn er verschillende kosten. Het grootste deel vormen de belastingen. Afhankelijk van je situatie betaal je ofwel registratierechten, ofwel btw op de aankoop van je woning. Informeer je hier goed op voorhand over. Daarnaast betaal je sommige kosten aan de administraties. Ook deze kosten betaal je aan de notaris. De notaris stort deze kosten door naar de overheid en de administraties. Je betaalt de notaris ook een wettelijk vastgelegd ereloon.

Deze omvatten de aankoopkosten verbonden aan de aankoopakte en de kosten van de hypotheekvestiging die verbonden zijn aan de hypothecaire kredietakte.

1)    De aankoopsom voor de verkoper

Je betaalt de aankoopsom aan jouw notaris. De notaris zal deze som doorstorten aan de verkoper.

In de meeste gevallen, afhankelijk van wat er overeengekomen werd in de compromis, zal je een deel van de onroerende voorheffing van het lopende jaar betalen aan de verkoper. Dit gebeurt tevens via jouw notaris.

2)    Belastingen verschuldigd aan de overheid

Belastingen vormen de belangrijkste kostenpost bij de aankoop van een woning. Het notariskantoor maakt deze over aan de betrokken overheden. De drie Gewesten kennen elk hun eigen registratietarief voor wat vastgoedtransacties betreft. Hetzelfde geldt voor eventuele verlaagde tarieven en kortingen.

De registratietarieven bedragen sinds 1 januari 2022 standaard 12% in Vlaanderen en 12,5% in Wallonië en Brussel. Opgelet! Indien de koper een ‘nieuwe’ woning aankoopt, zal hij onder bepaalde voorwaarden 21 % btw betalen in de plaats van registratierechten. Voor de aankoop van een enige eigen gezinswoning geldt in Vlaanderen een verlaagd tarief van 3%.

3)    Overige kosten aan de overheid

Deze kosten betaalt de koper aan het notariskantoor, maar deze worden doorgestort naar het Kantoor Rechtszekerheid, lokale overheden en administraties. Deze verschillen van gemeente tot gemeente. Sommige van deze kosten schiet de notaris voor.

Als bijkomende kosten, naast de belastingen, betaal je aan de overheid:

 

4)    Kosten verschuldigd aan de bank

Bij de aankoop van een woning moet de bank een dossier opstarten. De venale waarde van het goed dat in hypotheek wordt gegeven, moet vastgesteld worden door een expert. Doorgaans kiest de bank deze deskundige zelf en rekent zij de expertisekosten door aan de kredietnemer. Daarnaast vraagt de bank administratieve kosten. Het gaat om kosten voor de verwerking van de kredietaanvraag. Ze zijn pas verschuldigd wanneer de kredietnemer een schriftelijk kredietvoorstel ontvangt.

5)    Notariskost

Als koper betaalt u de volgende bedragen aan de notaris.

Ten eerste het wettelijk getarifeerd ereloon, dit is het ereloon, de vergoeding die toekomt aan de notaris. Dit is wettelijk verankerd. Het ereloon van de notaris bij een aankoop omvat de vergoeding voor de intellectuele verrichtingen die nodig zijn voor de aankoopakte, onder andere: het vergaderen met de partijen, het adviseren, het opmaken van de aankoopakte, de communicatie met partijen en derden, de registratie, het bewaren van de akte… Ook de juridische medewerkers die betrokken zijn bij deze taken worden vergoed met het ereloon van de notaris.

Vervolgens betaalt u ook de werkingskost van het notariskantoor. Dit zijn onder meer de volgende kosten:

Wenst u een simulatie te ontvangen van alle kosten die u bij uw netto aankoop moet tellen? Stuur een mailtje naar as@waardevoladvies.be en u zal een simulatie van de verschillende kosten ontvangen.