De onroerende voorheffing, in de volksmond ook wel de 'grondlasten' genaamd, is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald jaar eigenaar is van een onroerend goed (gebouwd of ongebouwd). 

Ze heeft betrekking op het lopende jaar. De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Dat is een ‘fictief’ inkomen dat overeenkomt met de gemiddelde jaarlijkse nettohuurwaarde die een woning zou opbrengen op een referentietijdstip (vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975).

Het KI wordt jaarlijks geïndexeerd en kan stijgen, bijvoorbeeld na het uitvoeren van renovatiewerken. Soms heb je recht op een vermindering op je onroerende voorheffing, bijvoorbeeld als je twee kinderen hebt die recht hebben op kinderbijslag. De onroerende voorheffing is een belangrijke bron van inkomsten voor de verschillende overheden, die er allerlei investeringen mee doen.

De grondlasten zijn een van de jaarlijkse kosten waarmee je moet rekening houden als je een woning aankoopt.