Vlabel's nieuwe standpunt over onroerend goed uit uw vennootschap

Overzicht

Als uw vennootschap vastgoed in Vlaanderen bezit en u wilt dit overbrengen naar uw privévermogen, dan vraagt u zich wellicht af welke registratierechten van toepassing zijn. De opties variëren namelijk sterk: een vast recht van €50, het verdeelrecht van 2,5%, of het verkooprecht van 12%. Begin april 2024 wijzigde de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) haar standpunt hierover ingrijpend. Hieronder vindt u een beknopte uitleg van wat deze verandering voor u en uw vennootschap betekent.

Algemene regel en uitzonderingsbepaling

Volgens de algemene regel is elke overdracht van onroerend goed naar het privévermogen van de aandeelhouder onderworpen aan een verkooprecht van 12%. Echter, voor personenvennootschappen (zoals bv, CommV, vof, enz.) gelden enkele uitzonderingen. Een belangrijke uitzondering is van toepassing als u als vennoot het onroerend goed zelf heeft ingebracht of als u vennoot was toen de vennootschap het onroerend goed verkreeg met betaling van het verkooprecht. In dit geval kunt u het onroerend goed overbrengen naar uw privévermogen voor een vast recht van €50.

Zijn er meerdere aandeelhouders, dan kan een symmetrische uitkering van het vastgoed aan alle vennoten leiden tot het vaste recht van €50. Wees echter alert, want bij een latere verdeling kan alsnog het verdeelrecht of verkooprecht van toepassing zijn.

Voorgaand standpunt van Vlabel: vast recht alleen bij stopzetting vennootschap

Op 6 januari 2020 publiceerde Vlabel haar eerste standpunt (SP 19078) naar aanleiding van het gewijzigde wetboek vennootschappen. Hierin stelde Vlabel dat de overbrenging van onroerend goed naar het privévermogen via terugbetaling van de inbreng (de vroegere kapitaalvermindering) of een dividenduitkering in natura nooit kon tegen het vaste recht. Dit kon volgens Vlabel alleen bij stopzetting van een personenvennootschap.

Nieuw standpunt: vast recht ook mogelijk tijdens levensduur van vennootschap

Op 2 april 2024 publiceerde Vlabel een nieuw standpunt, waarmee zij haar visie wijzigde. De nieuwe tekst stelt dat de uitkering van vastgoed, die wordt aangerekend op de (on)beschikbare inbreng of de beschikbare reserves, geen overdracht ten bezwarende titel is. Hierdoor kan de uitkering wél onder het vaste recht vallen, vooral bij personenvennootschappen. Dit betekent dat het mogelijk wordt om het onroerend goed tijdens de levensduur van de vennootschap naar uw privévermogen over te hevelen voor het vaste recht.

Wat betekent deze wijziging voor u?

Dit nieuwe standpunt biedt nieuwe mogelijkheden voor fiscaal optimale overbrengingen van onroerend goed. Bij dergelijke overbrengingen moet u echter nog steeds rekening houden met diverse factoren, zoals vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, registratierechten en privévermogensplanning. Het is dus cruciaal dat u zich goed laat adviseren.

U bent van harte welkom voor een gesprek over de aankoop van uw vastgoed samen met uw vennootschap.