In het kader van successieplanning wordt vaak besloten om onroerend goed te schenken, omdat dit bij het overlijden van de schenker kan leiden tot aanzienlijk lagere erfbelastingen. Het geschonken onroerend goed wordt dan namelijk niet meer beschouwd als onderdeel van de nalatenschap.

Echter, sinds 1 januari 2023 is er in Vlaanderen een renovatieverplichting van kracht voor bepaalde overdrachten van residentieel vastgoed. Dit heeft gevolgen voor uw successieplanning.

Renovatieverplichting

De renovatieverplichting houdt in dat woningen en appartementen met een EPC-label E of F, die sinds 1 januari 2023 worden overgedragen, binnen 5 jaar na de overdracht gerenoveerd moeten worden naar minstens label D. Deze verplichting geldt niet alleen bij verkoop of schenking in volle eigendom, maar ook bij het vestigen van erfpacht of opstalrecht.

Voorwaarden

Indien je de woning of het appartement slechts renoveert met als doel label D te behalen, zal bij een nieuwe overdracht vanaf 2028 de volgende eigenaar ook worden geconfronteerd met een renovatieverplichting. Binnen een periode van vijf jaar na de overdracht moet ten minste label C worden bereikt. Bij de overdracht van een woning vanaf 2035 zal verplicht label B moeten worden behaald binnen dezelfde termijn (voor appartementen geldt dit vanaf 2040). Ten slotte, in het geval van een overdracht van een woning vanaf 2040, is het verplicht om binnen vijf jaar label A te behalen (voor appartementen geldt dit vanaf 2045).

Geen renovatieverplichting

Het is essentieel om te beseffen dat bij een gedeeltelijke schenking, waarbij enkel de blote eigendom wordt overgedragen aan de kinderen, zij niet gebonden zijn aan de renovatieverplichting. Dit geldt ook voor de inbreng in de huwgemeenschap, waarbij het beperken van de overdracht tot de blote eigendom eveneens vrijstelling biedt van de renovatieverplichting.

Verkopen en kapitaal schenken

Als u niet van plan bent om uw vastgoed te renoveren, kunt u overwegen om het vastgoed te verkopen en te investeren in nieuw vastgoed of het vrijgekomen kapitaal te schenken. Op korte termijn kan dit vaak voordeliger zijn dan de verplichte renovatie en de daarmee gepaard gaande kosten. Het is raadzaam om hierbij deskundig advies in te winnen om de meest optimale keuze te maken die past bij uw doelstellingen en financiƫle situatie.

Conclusie

Bij het overdragen van vastgoed in het kader van successieplanning is het belangrijk om de renovatieverplichting in overweging te nemen. Als een renovatie niet wenselijk is, kan het verkopen van het vastgoed en investeren in nieuw vastgoed of het schenken van de vrijgekomen kapitaalmiddelen vaak een kostenefficiƫntere optie zijn.

Bij Waardevol Vastgoed zijn we toegewijd aan het verstrekken van waardevol advies en begeleiding bij uw patrimoniumplanning. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken en uw specifieke situatie te bespreken.