Nieuw! Renovatieplicht voor residentiële gebouwen


Renovatieverplichting

Opgelet! Vanaf 1 januari 2023 geldt een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. De overheid houdt rekening met de datum van de authentieke akte. Dus als u dit jaar nog uw akte laat passeren dan valt u niet onder deze nieuwe wetgeving.

Vanaf 1/1/2023 heeft u 5 jaar na aankoop de tijd om uw EPC label te verbeteren naar label D of beter indien u bij aankoop aan label E of F had.

Voor wie geldt deze verplichting?

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,...) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

Deze verplichting is van toepassing bij een notariële overdracht zoals een verkoop of schenking in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of erfpacht. U valt buiten de wetgeving indien u het onroerend goed verkrijgt via erfenis of overdracht van aandelen.

Niet-naleving?

Wanneer na 5 jaar geen nieuw EPC is opgemaakt waaruit blijkt dat de woning aan de minimale energieprestatie-eis beantwoordt, zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een administratieve geldboete (kunnen) opleggen van 500 euro tot en met 200.000 euro. 

De handhaving verloopt efficiënt, aangezien ze kan gebeuren via de EPC-databank op quasi geautomatiseerde wijze. Bij een raming van 5% van de verkopen waarbij de koper in gebreke blijft, mag VEKA rekenen op een jaarlijkse opbrengst van 10 miljoen euro.

Behalve bij...

Vlaanderen zou Vlaanderen niet zijn als er uitzonderingen op de regel bestaan. In twee gevallen is deze nieuwe wetgeving niet van toepassing. In de eerste plaats als u een woning aankoopt en u zal deze slopen binnen de 5 jaar na het verlijden van de akte. En in het tweede geval is er een vrijstelling van toepassing als uw onroerend goed erkend is als onroerend erfgoed. Als uw woning beschermd is en erkend is als beschermd monument, dus deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed, dan valt u niet onder deze verplichting.

Label D is een eerste tussenstap

Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045. Gepland langetermijnpad en te behalen label binnen de 5 jaar na aankoop, bij aankoop vanaf zie afbeelding hieronder.

Impact

Het spreekt voor zich dat deze residentiële renovatieplicht een bijzondere impact zal hebben in appartementsgebouwen, zeker daar waar de nieuwe eigenaar de normen zoals vooropgesteld niet kan halen zonder renovatiewerken aan gemeenschappelijke delen zoals het dak of de gevel. Idem voor de eengezinswoningen zal deze nieuwe wetgeving zich vertalen in cijfers. Deze renovatieverplichting zal op korte en middellange termijn druk leggen op de verkoopwaardes op de residentiële markt.