Ik doe een bod, mét kennis!

Een bod kan je omschrijven als een vast en precies voorstel tot contracteren. Hierbij worden de essentiële en substantiële elementen van de koop vastgelegd, ingeval van aanvaarding van het bod is er een overeenkomst gesloten. Een bod is dus bindend! De partijen, de prijs en omschrijving van het goed waarop het bod slaat zijn essentieel van aard. Het is mogelijk om als kandidaat-koper voorwaarden aan het bod te koppelen zoals bijvoorbeeld een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening of het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Indien een opschortende voorwaarde niet wordt gerealiseerd dan wordt het bod van rechtswege onbestaande. Doe je een bod zonder opschortende voorwaarden, dan is de verkoop juridisch gesloten en kan dit niet worden herroepen.

Schriftelijk

Het is omwille van bewijsredenen aan te raden om een schriftelijk bod uit te brengen, zo is er geen verwarring over de inhoud en kenmerken van het bod.

Tegenbod

Een bod heeft verregaande gevolgen! Indien jouw bod wordt aanvaard dan komt de verkoop tot stand. Gaat de verkoper niet akkoord met de geboden prijs, dan kan hij het bod naast zich neerleggen of de koper aanmoedigen om een nieuw bod te doen ofwel zelf een tegenbod uitbrengen.

Informeer je goed

Alvorens je een bod uitbrengt is het dus sterk aangeraden om je op voorhand grondig te informeren over het goed dat je wenst te kopen. Zorg dat je eerst alle informatie over het onroerend goed hebt ontvangen en gelezen zodat je voldoende geïnformeerd bent. Denk daarbij aan het energieprestatiecerficitaat, de elektrische keuring, de stedenbouwkundige inlichtingen, de elektrische keuring, de watertoets, kadastrale legger, …

Geldigheidsduur

Als je een geldig bod uitbrengt als kandidaat-koper dan beperk je best jouw bod in de tijd. Doorgaans heeft de verkoper een aantal dagen tot een week de tijd om het bod te aanvaarden. Voeg je geen beperking in de tijd toe dan blijft jouw bod gelden. Wordt het bod binnen deze termijn niet aanvaard, dan vervalt het bod.

Zolang een bod geldig is, ligt de bal in het kamp van de verkoper. De kandidaat-koper biedt best niet tegelijkertijd op meerdere woningen, gezien hij het risico loopt dat meerdere biedingen tegelijkertijd worden aanvaard en hij al deze woningen zal moeten kopen. Zolang de verkoper zijn bod niet aanvaardt en niet tegengetekend heeft, kan de bieder het herroepen. Maar zodra hij het bod heeft aanvaard en tegengetekend, wordt het bod definitief en komt een verkoop tot stand. De bieder kan niet meer van mening veranderen en de verkoper mag niet meer ingaan op een bod met een hogere prijs of betere voorwaarden. Beide partijen zijn dus gebonden, tenzij beide partijen akkoord gaan om het bod te vernietigen.

Herroeping

Wenst je kandidaat-(ver)koper zijn bod in te trekken? Het gebeurt wel eens dat een (ver)koper zich toch nog bedenkt na aanvaarding van het bod en wil afhaken. In dergelijk geval kan een (ver)koper vorderen dat de verkoop toch plaatsvindt of kan hij een schadevergoeding vragen. Hoewel de (ver)koper in dit laatste geval niet (ver)koopt, kan het bedrag van een schadevergoeding behoorlijk oplopen.Moraal van het verhaal. Een bod is bindend dus breng dit niet lichtzinnig uit. Juridisch advies nodig? Informeer je bij Ann-Sophie en/of jouw notaris.